FYSIOKLINIKKEN 

KRISTIANSAND

DIN HELSE ER VIKTIG

NYHETER

Fysioklinikken åpner  09.05 i nye lokaler på Gimle Helsehus  !

GENERELL FYSIOTERAPI

IDRETTSFYSIOTERAPI

SUPERSOLE

FOTPROBLEMATIKK

ARBEIDSPLASSVURDERING

Reinier van der Spek

FYSIOTERAPI KVINNEHELSE

BEKKENRELATERTE SMERTER

BEKKENBUNN

AKTIV-A

TRENINGSGRUPPER:

-Kols/Lunge

-Muskel/skjelett

Anne Rosa ÅkernesLag din egen hjemmeside gratis!